Tải phầm mềm

· Tải phần mềm ·
Phiên bản máy tính (windows)
ĐẶC TÍNH:
  1. Máy in phần mềm phiên bản Windows hỗ trợ dây mạng / máy in wifi , máy in USB không hỗ trợ máy in Bluetooth
  2. Hỗ trợ chạy ngầm
  3. Liên hệ với dịch vụ  khách hàng để gửi file
Phiên bản android 
ĐẶC TÍNH:
Máy in phần mềm phiên bản Android
  1. Hỗ trợ cổng mạng / máy in wifi, máy in USB(máy pos)
  2. Hỗ trợ chạy ngầm
Phiên bản ios 
ĐẶC TÍNH:
  1. Máy in phần mềm phiên bản IOS hỗ trợ cổng mạng / máy in wifi, không hỗ trợ máy in bluetooth 
  2. Lưu ý: Không hỗ trợ chạy ngầm